Associació Roca Nua

Som una associació ecologista que defensa l’escalada en estil tradicional i la preservació de la muntanya en el seu estat natural.

Sobre Roca Nua

Durant les últimes dècades, moltes de les roques del nostre país s’han vist afectades per la instal·lació d’equipaments massius en forma d’ancoratges permanents orientats a l’escalada de consum, reduïnt cada vegada més les zones salvatges on practicar l’escalada tradicional.

L’Associació Roca Nua defensa la preservació de les muntanyes en el seu estat natural, especialment en l’àmbit de la pràctica de l’escalada, i ho fa treballant en diferents vies d’actuació: la divulgació, la formació, la creació d’una comunitat d’escaladors afins a l’escalada sostenible i la denúncia de totes aquelles accions que suposen una degradació del medi natural.

Més informació

Què és l’escalada tradicional?

La UIAA (Unió Internacional d’Associacions d’Alpinisme), defineix com a escalada tradicional l’estil adoptat dels pioners, en el qual el primer de la cordada col·loca totes les assegurances per prevenir una caiguda. Aquest material és retirat al finalitzar l’escalada evitant així d’abandonar cap tipus d’equipament fix a les roques.

Àmbits d’actuació

Col·labora amb l’entitat

Contribueix a fer que aquest projecte sigui cada vegada més gran