Trobada d’escalada tradicional als Pallers

Presentem vídeo resum de la trobada d’escalada tradicional als Pallers del Mal Any (Montserrat) el dia 26 de novembre de 2016.